preskoči na sadržaj

Srednja škola Matije Antuna Reljkovića Slavonski Brod

Login
 

Kalendar
« Prosinac 2023 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

Brojač posjeta
Ispis statistike od 23. 5. 2010.

Ukupno: 650439

 

 

Vijesti
Povratak na prethodnu stranicu Ispiši članak Pošalji prijatelju
N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa
Autor: Ivan Lutz, 10. 10. 2019.

SREDNJA ŠKOLA MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA, SLAVONSKI BROD

OIB: 57524657360

KLASA: 112-01/19-01/110

URBROJ: 2178-01-13-19-1

Slavonski Brod, 10. listopada 2019.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18.), Srednja škola Matije Antuna Reljkovića  Slavonski Brod, Ivana Cankara 76, 35000 Slavonski Brod dana 10. listopada 2019. godine raspisuje:

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa


  1. Nastavni/k-ica geodetskih strukovnih predmeta – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme, 11 sati nastave tjedno
  2. Nastavni/k-ca fizike – jedan izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme, 8 sati nastave tjedno
  3. Nastavni/k-ca matematike – jedan izvršitelj/ica –  određeno, puno radno vrijeme, zamjena

odsutne radnice

  1. Strukovni učitelj/ica praktične nastave u poljoprivredi – jedan izvršitelj/ica – neodređeno, puno radno vrijeme
  2. Psiholog/ina – jedan izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme, pola radnog vremena

 

UVJETI:

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete:

Uvjeti su propisani člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, člankom 37. Zakona o strukovnom obrazovanju („Narodne novine“ broj 30/09, 24/10, 2/13, 25/18.) i  Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ br. 1/96, 80/99.).

Na radno  mjesta iz natječaja ne može biti primljena osoba za čiji prijem postoji zapreka temeljem članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz pisanu prijavu (koja mora biti vlastoručno potpisana i u kojoj se navode osobni podaci: ime i prezime, adresa prebivališta odnosno boravišta, broj telefona/mobitela, prema mogućnostima adresa elektroničke pošte, naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje) na natječaj kandidati trebaju priložiti:

  1. životopis,
  2. dokaz o državljanstvu
  3. dokaz o završenoj školi odnosno stečenoj razini obrazovanja (diploma/svjedodžba)
  4. dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama (ako su ih dužni steći)
  5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od šest mjeseci od dana objave natječaja).

 

Potpunom prijavom smatra se ona koja je vlastoručno potpisana i koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom.

 

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo  prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom propisu  (dokaze o ostvarivanju prava prednosti prema posebnom propisu).

 

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 121/17.) da uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 121/17.).

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

S prijavljenim kandidatima obavit će se provest će se razgovor - intervju, sukladno članku 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje škole Matije Antuna Reljkovića  Slavonski Brod.

Vrijeme i mjesto provedbe razgovora s kandidatima – intervju, objavit će se na web stranici Srednje škole Matije Antuna Reljkovića Slavonski Brod   http://ss-mareljkovica-sb.skole.hr/ najmanje 5 dana prije održavanja razgovora s kandidatima – intervju, sukladno članku 10. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje škole Matije Antuna Reljkovića Slavonski Brod.

Razgovor s kandidatima – intervju neće se provesti za ono radno mjesto za koje niti jedan od prijavljenih kandidata ne ispunjava formalne uvjete natječaja, sukladno članku 18. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje škole Matije Antuna Reljkovića Slavonski Brod.

Kandidat koji nije pristupio razgovoru - intervjuu više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu da škola kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke, te objaviti na web stranici u sklopu obavijesti o izabranom kandidatu, u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka. 

Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.

Kandidat može u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade osobnih podataka.

Potrebna dokumentacija prilaže se u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola i prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta slati  poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole, na adresu:

Srednja škola Matije Antuna Reljkovića 

Ivan Cankara 76

35000 Slavonski Brod.

Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljena na web stranici Srednje škole Matije Antuna Reljkovića Slavonski Brod: http://ss-mareljkovica-sb.skole.hr/  Dostava o rezultatima natječaja se smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave na web stranici Škole.

 

Ravnateljica:

Marija Tomić , mag. ing. geod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Povratak na prethodnu stranicu Povratak | Ispiši članak Ispiši članak | Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju ]
preskoči na navigaciju